Czesne do 31.12.2018 zostaje pomniejszona o kwotę dofinansowania z Programu „Maluch +” 2018 w wysokości 100 zł oraz o kwotę 200 zł (przy abonamencie całodziennym), 100 zł (przy abonamencie do 5 godzin)  – „Rabat na otwarcie placówki”.

Po uwzględnieniu powyższych kwot czesne wynosi:

850 zł – abonament całodzienny

650 zł -abonament do 5 godzin